KUVA KUVA
ENVIRONMENTS
KUVA Go to Moodle

Go to Open Moodleen

Opas
KUVA Adobe Connect virtuaaliluokka

Opettajan opas / Teacher guidelines

Opiskelijan opas / Student guidelines

LaY Opettaja / LaY Opiskelija

KUVA Go to G Suite (student)

Go to G Suite (staff)

Instructions
KUVA Go to O365

Instructions (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Go to ePakki

KUVA Go to Blog

Instructions
KUVA Go to Exam

Instructions
edu.Flinga.Fi

eOppimispalvelut.padlet.org

KUVA Ota haltuun
ON-CALL SUPPORT PERSON   
Ei päivystystä yöaikaan

Send mail to eOppimispalvelut
eoppimispalvelut@luc.fi

RESULT OF SEMESTER FEEDBACK
RESULT OF SEMESTER FEEDBACK

FAILURE DATA
TIMETABLE AND SUPPORT PERSON
Clock Järjestäjä Support
joulukuu
49 to 3.12.2020 08:00 - 09:30 LAPIN AMK K71S20S2
Opintojen ohjaus  Sari Kähkönen
Rousu
  to 3.12.2020 08:00 - 11:45 LAPIN AMK KA71S19K1
KA71S19K2
Aikuissosiaalityö   Merja Hjulberg
Rousu
  to 3.12.2020 08:00 - 11:45 LAPIN AMK KA71S19K1
KA71S19K2
Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret   Tarja Jussila
Rousu
  to 3.12.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51M19S
R51R19S
R54T19S
Differentiaaliyhtälöt (laaja)   Veikko Keränen
Rousu
  to 3.12.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51R18S
Projektien esitykset/ Rakennuttaminen ja rakentamisen laatu   Juha Vesa
Rousu
  to 3.12.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51R17S
Uusiutuvat energiatuotantotekniikat   Maria Tikka
Rousu
  to 3.12.2020 09:00 - 11:15 LAPIN AMK KA52K20Sr3
Insinöörin luonnontieteet   AMK Konetekniikan koulutus
Laila Kaikkonen
matematiikka
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T26K19S
3D-mallinnus   Jari Penttinen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T42D19S
Data analytics project   Pekka Reijonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK R31L20S
Liikeviestintä   Paula Korteniemi
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T42T19S
Olio-ohjelmointi 2   Juha Orre
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T42T20S
Projekti: Käytettävyys ja verkkosivu   Yrjö Koskenniemi
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T31L19S
Svenska för affärslivet   Raija Lummi
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 13:00 LAY EI TIEDOSSA
UART1105 Introduction to Service Design  Essi Kuure
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:00 - 14:00 AOLAPPIA LEAT
Kehittämissuunnitelma ja koulutuksen päätös  Regina Pesonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:15 - 11:30 LAPIN AMK RTASISA2020
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet   Matti Moilanen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 09:45 - 11:15 LAPIN AMK K52K19S
ITSENÄINEN TYÖ: Teknillinen mekaniikka   Ari Pikkarainen
Kesken
  to 3.12.2020 09:45 - 11:15 LAPIN AMK KA72H20S
KA72T20S
Lääkehoidon, lääkelaskennan ja farmakologian perusteiden osaaminen K702HL58-3002,   Hanne Luosujärvi
Kesken
  to 3.12.2020 09:45 - 11:45 LAPIN AMK K71S20S1
K71S20S2
Oppiminen Lapin ammattikorkeakoulussa   Kaisu Vinkki
Hyrkäs
  to 3.12.2020 10:00 - 11:30 LAPIN AMK R31L20S
Myynnin ja markkinoinnin perusteet   Jorma Mölläri
Hyrkäs
  to 3.12.2020 10:00 - 12:00 LAPIN AMK K72D18S
Bachelor´s Thesis, Implementation   Anniina Tohmola
Heidi Korhonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 10:15 - 11:45 LAPIN AMK R64M18S
Moodle-tentti, Metsäbioenergia   Juha-Pekka Snäkin
Hyrkäs
  to 3.12.2020 11:45 - 13:15 LAPIN AMK K52K19S
Insinöörin matematiikka   Laila Kaikkonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 11:45 - 13:15 LAPIN AMK KA72H20S
KA72T20S
Lääkehoidon, lääkelaskennan ja farmakologian perusteiden osaaminen K702HL58-3003,   Hanne Luosujärvi
Kesken
  to 3.12.2020 12:00 - 17:00 LAPIN AMK RM51R19S
Sillanrakentaminen ja -korjaus   Ari Romakkaniemi
Kesken
  to 3.12.2020 12:15 - 15:00 LAPIN AMK T31L20S
Ideasta liiketoimintaa   Satu Valli
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T26K19S
3D-mallinnus   Jari Penttinen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T31L19S
Myyvä verkkopalvelu   Pekka Reijonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T42T19S
Olio-ohjelmointi 2   Juha Orre
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R51R20S
Fysiikan perusteet   Minna Korhonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R31D20S
Introduction to Sustainable Business   Marko Korkeakoski
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK KA71S19K1
KA71S19K2
Lastensuojelun sijaishuolto   Sari Halttunen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R51R19S
Rakennusalan matemaattiset menetelmät   Jouko Teeriaho
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 14:15 LAPIN AMK K71S18S2
Harjoittelun orientaatio  Leena Seppälä
Sari Leppälä
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 15:00 LAPIN AMK R51R17S
Projektiesitykset/ Korjausrakentaminen sekä elinkaaritekniikka ja tarjouslaskenta   Juha Vesa
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 15:00 LAPIN AMK R51R18S
Svenska för byggnadsingenjörer   Ritva Lampela
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 15:30 LAPIN AMK R81D19S
Finnish for International Tourism Students 2   Sisko Häikiö
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R54T19S
AC/ TEAMS, Sulautetut järjestelmät   Anssi Ylinampa
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R64M17S
Maa- ja metsäomaisuuden hallinta   Kari Pasanen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R64M18S
Metsäsuunnittelun ja kaukokartoituksen perusteet sekä metsäsuunnittelumenetelmät   Markus Korhonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R54T17S
Tietoturvatestaus   Veikko Keränen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 13:00 - 17:00 LAY AVM-MAISTERI,AVM-KV
Dokumentaarinen ilmaisu 2020-2021/Documentary expression  Timo Haanpää
Hyrkäs
  to 3.12.2020 14:00 - 16:00 LAY GRADUSEMINAARI
Graduseminaari  Heli Ruokamo
Hyrkäs
  to 3.12.2020 14:00 - 16:00 LAY ASPB1105
Introduction to Cultural Heritage Law and Cultural Rights of Russian Arctic Communities  Karolina Sikora
Hyrkäs
  to 3.12.2020 14:00 - 16:00 LAPIN AMK TKTAperus
Taloustieteen perusteet   null
Hyrkäs
  to 3.12.2020 14:15 - 15:45 LAPIN AMK KA71S19K1
KA71S19K2
Osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen   Sari Halttunen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 14:30 - 16:00 LAPIN AMK R51R20S
Algebra, geometria ja trigonometria   Minna Korhonen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 15:00 - 18:00 LAY LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
LYY kokous  Miikka Keränen
Hyrkäs
  to 3.12.2020 16:00 - 18:00 LAPIN AMK TA31L20S
Ideasta liiketoimintaa   Anna-Maija Tapojärvi
Katja Kankaanpää
Kenttä
  to 3.12.2020 16:30 - 19:00 LAY HAJO1103
Johdatus johtamisen psykologiaan   Ilkka Salmi
Kenttä
  to 3.12.2020 16:30 - 19:00 LAY HAJO1103
Johdatus johtamisen psykologiaan  Ilkka Salmi
Kenttä
  to 3.12.2020 16:30 - 19:30 LAY KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT AVOIN YO
Kasvatustieteilijä työelämässä  Sirpa Purtilo-Nieminen
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 19:00 LAPIN AMK ONLINE
Toiminnan johtamisen ajankohtaiset taloushaasteet   Minna Kangasvieri
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 19:30 LAPIN AMK KA54T19S
Olio-ohjelmointi   Erkki Mattila
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 19:30 LAPIN AMK KA54T18S
Professional English for ICT Engineers   Minna Hietaniemi
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:00 LAPIN AMK KAIVOS20
R51R17S
Loppukatselmointi/seminaari: Kaivosalan projekti 1   Lauri Saarelainen
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S18S
(sv) Sähkönjakelun suunnitteluprojekti   Jaakko Etto
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK K53S19S
KA53S19S
CAD projekti   Petri Niinimäki
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K19S
ITSENÄINEN TYÖ: Teknillinen mekaniikka   Ari Pikkarainen
Kesken
  to 3.12.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK RM51RP20
Puurakenteiden fysikaaliset ilmiöt   Petri Kuisma
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
Teknisen suunnittelun perusteet   Petri Kesälahti
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA42T20K
Asiakaskokemuksen digitalisointiprojekti   Ani Ruusila
Kenttä
  to 3.12.2020 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA42T20S
IT infrastruktuurin kehittämisprojekti   Marko Leinonen
Kenttä
  to 3.12.2020 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA51R20S
Geotekniikka   Pekka Uutela
Kenttä
  to 3.12.2020 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA51R19S
maankäyttö/ Mittaustekniikka ja maankäyttö   Katja Palo
Kenttä
  to 3.12.2020 17:15 - 19:15 LAPIN AMK RA64M20S
Moodle-tentti/ Kasvien kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät   Minna Tuominen
Kenttä
  to 3.12.2020 17:15 - 19:15 LAPIN AMK RA54T20S
Ohjelmoinnin perusosaaminen   Tuomas Valtanen
Kenttä
  to 3.12.2020 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RA51M20S
Kiinteistötekniikan perusteet   Sami Porsanger
Kenttä
  to 3.12.2020 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RA51R18S
Svenska för byggnadsingenjörer   Ritva Lampela
Kenttä
  to 3.12.2020 18:15 - 19:45 LAPIN AMK TA31L20S
Ideasta liiketoimintaa   Anna-Maija Tapojärvi
Katja Kankaanpää
Kenttä