KUVA KUVA
ENVIRONMENTS
KUVA Go to Moodle

Go to Open Moodleen

Opas
KUVA Adobe Connect virtuaaliluokka

Opettajan opas / Teacher guidelines

Opiskelijan opas / Student guidelines

LaY Opettaja / LaY Opiskelija

KUVA Go to G Suite (student)

Go to G Suite (staff)

Instructions
KUVA Go to O365

Instructions (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Go to ePakki

KUVA Go to Blog

Instructions
KUVA Go to Exam

Instructions
edu.Flinga.Fi

eOppimispalvelut.padlet.org

KUVA Ota haltuun
ON-CALL SUPPORT PERSON   
Hyrkäs Stina
Nijbakker Paul

Send mail to eOppimispalvelut
eoppimispalvelut@lapinamk.fi

RESULT OF SEMESTER FEEDBACK
RESULT OF SEMESTER FEEDBACK

FAILURE DATA
TIMETABLE AND SUPPORT PERSON
Clock Järjestäjä Support
marraskuu
46 to 14.11.2019 08:00 - 15:45 LAPIN AMK KA72G18S
Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia  Anne Jokelainen
Lääperi
  to 14.11.2019 08:15 - 15:00 REDU EI TIEDOSSA
Tuloksellinen toiminta  Ei tiedossa
Lääperi
  to 14.11.2019 08:15 - 16:00 REDU EI TIEDOSSA
Kasvun ja osallisuuden edistäminen  Ei tiedossa
Lääperi
  to 14.11.2019 08:50 - 16:00 LAY MUU RYHMÄ
SSOS1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari  Marjo Romakkaniemi
Lääperi
  to 14.11.2019 09:00 - 11:00 AOLAPPIA MUST AT 2019
Musiikkituotannon ammattitutkinto, musiikin teoria ja nuotinnos  Arto Kiimalainen
Lääperi
  to 14.11.2019 09:00 - 15:00 LAY EI TIEDOSSA
Etäoppiminen oppimisympäristöjen näkökulmasta  Marja-Riitta Kotilainen
Lääperi
  to 14.11.2019 09:15 - 12:15 LAPIN AMK VAP19-20
Finnish for Foreigners 1  Riikka Partanen
Lääperi
  to 14.11.2019 12:15 - 15:00 LAY MUU RYHMÄ
SOIK0002A Sosiaalioikeuden perusteet  Arto Kauppi
Lääperi
  to 14.11.2019 12:15 - 16:00 REDU EI TIEDOSSA
Sairaanhoitotyössä toimiminen  Ei tiedossa
Lääperi
  to 14.11.2019 12:30 - 15:00 LAPIN AMK RA51R19S
Infrarakentaminen  Janne Poikajärvi
Lääperi
  to 14.11.2019 15:00 - 16:00 LAPIN AMK T31DY17S
T31DY18S
T31DY19S
T42D16S
T42D17S
T42D18S
T42D19S
Info  Sirpa Kokkonen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 16:15 - 18:30 LAPIN AMK VAP19-20
Venäjä, peruskurssi 2  Arja Muotka-Awaitey
Hyrkäs
  to 14.11.2019 16:15 - 19:45 LAY EI TIEDOSSA
Kehityspsykologian perusteet  Sanna Hyvärinen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 16:30 - 19:00 LAY YMAR1101_2019_SYKSY
Markkinoinnin perusteet  Marko Rintala
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 18:30 LAPIN AMK KA52K16S
KA53S16S
KA53S16S au
KA53S16S sv
Opinnäytetyöklinikka  Päivi Honka
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 19:00 LAPIN AMK TA31L18S
Johtaminen liiketoiminnan kehittämisessä  Ari Alm
Nelly Korteniemi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 19:30 LAPIN AMK KA53S18S
Ohjelmoitavat logiikat ja automaatiojärjestelmät  Matti Paaso
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K18S
CAD työkaluna  Petri Kesälahti
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K19S
Insinöörin luonnontieteet  Laila Kaikkonen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK RM51RP19
Puurakenteiden fysikaaliset ilmiöt  Niko Pernu
Valtteri Pirttinen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA54T17S
Reititinverkot CCNA 3  Tauno Tepsa
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S17S SV
Sähkökunnossapito  Jaakko Etto
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA64M18S
Metsikön mittaus ja metsävaratiedon hallinta  Ismo Sarajärvi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA31L19K
Työyhteisöosaaminen  Mari Vähäkuopus
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RA51R18S
Englannin aktivointi  Ritva Lampela
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RM51R19S
Talonrakentaminen  Juha Vesa
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 19:45 LAPIN AMK R51M17S
RA51M17S
Toimitustuotannon erityiskysymyksiä  Sami Porsanger
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R19S
Fysiikan perusteet  Jouko Teeriaho
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA64M19S
Kasvien kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät  Minna Korhonen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R16S
Katu- ja liikennetekniikan osaaminen  Ari Romakkaniemi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M19S
Kiinteistötekniikan perusteet  Tommi Uusimäki
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M18S
Maankäyttö ja maapolitiikka  Katja Palo
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M16S
Rakennus- ja erikoismittaukset  Timo Karppinen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R17S
Talonrakennnustekniikka ja rakennussuunnittelu  Jaakko Varanka
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:30 - 20:30 LAPIN AMK R31D16S
R31D17S
T42D16S
T42D17S
RDI Practicalities  Teresa Chen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 18:00 - 20:00 LAPIN AMK KA54T16S
Menetelmäopinnot  Tuija Haapasalmi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 19:00 - 20:30 LAPIN AMK RA31L19K
Työyhteisöosaaminen  Tia Lämsä
Hyrkäs
  to 14.11.2019 19:15 - 20:30 LAPIN AMK TA31L18S
Svenska för affärslivet  Raija Lummi
Hyrkäs


RECOMMENDED SITES
- Vocational college
- Upcoming courses
- Introduction
- Personnel


RECOMMENDED SITES
- WinhaWille (ktamk)
- SoleOps
- Weekly eTips
- Pakkasraja


RECOMMENDED SITES
- University of Lapland
- ADP Services
- Virtual Learning
- Support Services
- Intranet (Staff)