KUVA KUVA
TYÖVÄLINEET
KUVA Siirry Moodleen

Siirry Open Moodleen

Opas
KUVA Adobe Connect virtuaaliluokka

Opettajan opas / Teacher guidelines

Opiskelijan opas / Student guidelines

LaY Opettaja / LaY Opiskelija

KUVA Siirry G Suite (opiskelija)

Siirry G Suite (staff)

Ohjeet
KUVA Siirry O365

Ohjeet (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Siirry ePakkiin - Työkaluja oppimisprosesseihin

KUVA Siirry Blogiin

Ohjeet
KUVA Siirry Exam

Ohjeet
edu.Flinga.Fi

eOppimispalvelut.padlet.org

KUVA Ota haltuun
PÄIVYSTÄVÄ TUKIHENKILÖ   
Hyrkäs Stina
Nijbakker Paul

eOppimispalvelut sähköposti
eoppimispalvelut@lapinamk.fi

LUKUKAUSIPALAUTEEN TULOKSET
LUKUKAUSIPALUTTEEN TULOKSET

HÄIRIÖTIEDOTE
LUKUJÄRJESTYS JA LUENNON TUKIHENKILÖT
Kello Järjestäjä Tukihenkilö
marraskuu
46 to 14.11.2019 08:00 - 15:45 LAPIN AMK KA72G18S
Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia  Anne Jokelainen
Lääperi
  to 14.11.2019 08:15 - 15:00 REDU EI TIEDOSSA
Tuloksellinen toiminta  Ei tiedossa
Lääperi
  to 14.11.2019 08:15 - 16:00 REDU EI TIEDOSSA
Kasvun ja osallisuuden edistäminen  Ei tiedossa
Lääperi
  to 14.11.2019 08:50 - 16:00 LAY MUU RYHMÄ
SSOS1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari  Marjo Romakkaniemi
Lääperi
  to 14.11.2019 09:00 - 11:00 AOLAPPIA MUST AT 2019
Musiikkituotannon ammattitutkinto, musiikin teoria ja nuotinnos  Arto Kiimalainen
Lääperi
  to 14.11.2019 09:00 - 15:00 LAY EI TIEDOSSA
Etäoppiminen oppimisympäristöjen näkökulmasta  Marja-Riitta Kotilainen
Lääperi
  to 14.11.2019 09:15 - 12:15 LAPIN AMK VAP19-20
Finnish for Foreigners 1  Riikka Partanen
Lääperi
  to 14.11.2019 12:15 - 15:00 LAY MUU RYHMÄ
SOIK0002A Sosiaalioikeuden perusteet  Arto Kauppi
Lääperi
  to 14.11.2019 12:15 - 16:00 REDU EI TIEDOSSA
Sairaanhoitotyössä toimiminen  Ei tiedossa
Lääperi
  to 14.11.2019 12:30 - 15:00 LAPIN AMK RA51R19S
Infrarakentaminen  Janne Poikajärvi
Lääperi
  to 14.11.2019 15:00 - 16:00 LAPIN AMK T31DY17S
T31DY18S
T31DY19S
T42D16S
T42D17S
T42D18S
T42D19S
Info  Sirpa Kokkonen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 16:15 - 18:30 LAPIN AMK VAP19-20
Venäjä, peruskurssi 2  Arja Muotka-Awaitey
Hyrkäs
  to 14.11.2019 16:15 - 19:45 LAY EI TIEDOSSA
Kehityspsykologian perusteet  Sanna Hyvärinen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 16:30 - 19:00 LAY YMAR1101_2019_SYKSY
Markkinoinnin perusteet  Marko Rintala
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 18:30 LAPIN AMK KA52K16S
KA53S16S
KA53S16S au
KA53S16S sv
Opinnäytetyöklinikka  Päivi Honka
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 19:00 LAPIN AMK TA31L18S
Johtaminen liiketoiminnan kehittämisessä  Ari Alm
Nelly Korteniemi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 19:30 LAPIN AMK KA53S18S
Ohjelmoitavat logiikat ja automaatiojärjestelmät  Matti Paaso
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K18S
CAD työkaluna  Petri Kesälahti
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K19S
Insinöörin luonnontieteet  Laila Kaikkonen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK RM51RP19
Puurakenteiden fysikaaliset ilmiöt  Niko Pernu
Valtteri Pirttinen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA54T17S
Reititinverkot CCNA 3  Tauno Tepsa
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S17S SV
Sähkökunnossapito  Jaakko Etto
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA64M18S
Metsikön mittaus ja metsävaratiedon hallinta  Ismo Sarajärvi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA31L19K
Työyhteisöosaaminen  Mari Vähäkuopus
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RA51R18S
Englannin aktivointi  Ritva Lampela
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RM51R19S
Talonrakentaminen  Juha Vesa
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 19:45 LAPIN AMK R51M17S
RA51M17S
Toimitustuotannon erityiskysymyksiä  Sami Porsanger
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R19S
Fysiikan perusteet  Jouko Teeriaho
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA64M19S
Kasvien kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät  Minna Korhonen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R16S
Katu- ja liikennetekniikan osaaminen  Ari Romakkaniemi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M19S
Kiinteistötekniikan perusteet  Tommi Uusimäki
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M18S
Maankäyttö ja maapolitiikka  Katja Palo
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M16S
Rakennus- ja erikoismittaukset  Timo Karppinen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R17S
Talonrakennnustekniikka ja rakennussuunnittelu  Jaakko Varanka
Hyrkäs
  to 14.11.2019 17:30 - 20:30 LAPIN AMK R31D16S
R31D17S
T42D16S
T42D17S
RDI Practicalities  Teresa Chen
Hyrkäs
  to 14.11.2019 18:00 - 20:00 LAPIN AMK KA54T16S
Menetelmäopinnot  Tuija Haapasalmi
Hyrkäs
  to 14.11.2019 19:00 - 20:30 LAPIN AMK RA31L19K
Työyhteisöosaaminen  Tia Lämsä
Hyrkäs
  to 14.11.2019 19:15 - 20:30 LAPIN AMK TA31L18S
Svenska för affärslivet  Raija Lummi
Hyrkäs


SUOSITELLUT SIVUT
- Ammattiopisto
- Alkavat koulutukset
- Esittely
- Henkilöstö


SUOSITELLUT SIVUT
- WinhaWille
- SoleOps
- eVinkki
- Pakkasraja


SUOSITELLUT SIVUT
- Lapin yliopisto
- Atk-palvelut
- Oodi - Verkko-opinnot
- Tukipalvelut
- Intra (Henkilökunta)